Menü

Hedeflerimiz

Vizyon: 
İsrail'in Kudüs ve mescid-i aksa’da yasal ve politik olarak yapmış olduğu ihlal ve baskılara karşı duran ilk ve en etkili forum olmak.

Mesaj:
Kudüs ve mescid-i aksayı yasal olarak desteklemek ve oradaki İsrail ihlallerini ele almak için bir eylem stratejisi geliştirmek ve dünyadaki hukukçuların harekete geçmesini sağlamak.

Stratejik Hedefler:

  1. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı destekleyecek bir strateji ve yasal mekanizma geliştirmek, uluslararası hukuk örgütlerinde İsrail saldırılarına karşı koymak için tüm dünyadaki politikacılar ve parlamenterler ile iletişim kurmak, fikir ve yol göstermeleri açısından destek almak.

  2. Kudüs ve Filistin konusuna ilgi duyan küresel bir hukukçu koalisyonu (hâkimler, avukatlar, uluslararası hukuk uzmanları, uluslararası uzmanlar) oluşturmak.

  3. İslam ülkelerindeki hukukçularla (hâkimler, avukatlar, hukuk uzmanları, araştırmacılar) koalisyon kurarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yasal açıdan desteklenmesi, yerel ve uluslararası düzeylerde baskı gruplarının oluşturulması ve bu guruplara yol göstererek, gerekli envanterlerin paylaşımı yapılarak kamuoyunda ses getirebilecek çalışmaların yapılmasını sağlamak.

  4. Çeşitli İslam ülkelerinden gelen ve Türk üniversitelerinde yüksek lisans eğitim gören öğrencilerin hukuki ve politik yönleri ile ilgili uzmanlık eğitimi verilerek, ülkelerindeki gelecekteki liderlik rollerine hazırlanmaları.

  5. İsrail’in Kudüs ve Filistin’deki tekrarlanan uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak uluslararası hukukun dâhil edilmesi (özellikle mülke el koyma, sınır dışı etme, Yahudilik, keyfi tutuklama ...)

  6. Hukukçular ve uluslararası hukuk uzmanları, yasal araştırma merkezleri ve Filistin hukuk işlerinde uzmanlar için elektronik bir veri tabanı oluşturmak ve bunlarla köprüler kurmak.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ardışık olaylara yönelik yasal etkileşim ve mobilizasyon alanındaki ülkelerdeki aktivistleri ve aktörleri içeren sosyal ağlar üzerinde bir grup oluşturulmasını sağlamak.